คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายความจงรักภักดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Release Date : 22-10-2015 16:00:00
คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายความจงรักภักดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายความจงรักภักดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.  พร้อมกันนี้ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าเฝ้า ฯ เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องจากเกษียณอายุราชการ (ที่มา : สลก.ทร.)