เลขานุการกองทัพเรือ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ ๑๙ ปี

Release Date : 21-10-2015 08:00:00
เลขานุการกองทัพเรือ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ ๑๙ ปี

วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เลขานุการกองทัพเรือ   เป็นผู้แทนกองทัพเรือ และคณะ นำกระเช้าดอกไม้ไปร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ ๑๙ ปี ณ สำนักหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับสื่อมวลชน (ที่มา : สลก.ทร.)