พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 21-10-2015 10:32:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๓๐ น. พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์  นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘ สนามที่ ๓ ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘ สนามที่ ๓ ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพายสรรหาและสร้างนักกีฬาช้างเผือก ซึ่งจะสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้แล้วกีฬาเรือพาย ยังเป็นกีฬาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยสะท้อนคุณค่าของแหล่งน้ำและเขื่อนต่าง ๆ ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดการแข่งขันเรือพายในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันตามระยะทางได้แก่ ๕๐๐, ๑,๐๐๐ และ ๒๐๐ เมตร       มีประเภทเรือที่แข่ง ๓ ประเภท คือ เรือแคนู/คยัค เรือยาวประเพณี และเรือกรรเชียงสากล จัดแข่งขันแบบ Tournament เก็บคะแนนสะสมตั้งแต่สนามที่ ๑ โดยคัดเลือกชมรมที่มีคะแนนสูงสุด ๑๒ อันดับแรกของแต่ละสนามมาแข่งในรอบตัดสินที่สนามสุดท้าย ณ เขื่อนภูมิพล ชมรมที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : สน.รอง เสธ.ทร. (๔) )