โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “วันพยาบาลแห่งชาติ” ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

Release Date : 20-10-2015 13:00:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “วันพยาบาลแห่งชาติ” ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคมนี้ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.    ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ชมนิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโปสเตอร์ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และรับบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจมวลกระดูก ตรวจสภาพผิวหน้า  โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ สาธิตการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง แนะนำความรู้เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นวดร่างกายเฉพาะจุด ตรวจโครงสร้างเท้า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ 

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “วันพยาบาลแห่งชาติ” ๒๑ ตุลาคม นี้ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)