ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือและรับฟังการบรรยายสรุป ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Release Date : 14-10-2015 15:00:00
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือและรับฟังการบรรยายสรุป ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐  น. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกองทัพเรือและรับฟังการบรรยายสรุปในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานตน และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม และเข้าฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ที่มา : สลก.ทร.)