กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน รับสมัครนายทหาร นาวาตรี – เรือตรี เพื่อปฏิบัติงานที่กิจการ ฯ

Release Date : 13-10-2015 11:00:00
กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน รับสมัครนายทหาร นาวาตรี – เรือตรี เพื่อปฏิบัติงานที่กิจการ ฯ

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ นาวาตรี – เรือตรี ไม่จำกัดเพศ พรรค – เหล่า จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบเบื้องต้น จัดทำบัตรสมาชิกกิจการ ฯ การจัดทำวารสารกิจการ ฯ รวมทั้งสามารถทำงานโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Word Excel Power Point และสามารถเข้าเวรยามในวันหยุดราชการและทำงานล่วงเวลาได้

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (ที่มา : สำนักงานกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร.)