ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดสมุทรปราการ

Release Date : 12-10-2015 15:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปสรรคและข้อขัดข้อง พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ที่มา : สลก.ทร.)