ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

Release Date : 09-10-2015 15:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

วันนี้ (๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น.  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ    ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานการประชุม  แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑๘      ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันท-อุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา ดังนี้

- ให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขตต่าง ๆ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรับตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป (อียู) ของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก ในพื้นที่ ศรชล.เขตต่าง ๆ
- คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมง รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
- ให้กรมประมงชี้แจงความพร้อมของระบบติดตามเรือ (VMS) ของศูนย์เฝ้าระวังและคาดการณ์ด้านการประมง
- ให้คณะทำงานจัดทำนโยบายการจัดการด้านประมงทะเล (FMP) ชี้แจงความก้าวหน้าการปรับปรุงเอกสาร และการเตรียมการรับการประเมินจากอียู
- ให้ฝ่ายปลัดบัญชี สำนักงานเลขานุการ ศปมผ.ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
ภายหลังการประชุมมีการแถลงนโยบาย ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) และชี้แจงรายละเอียดมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๘ ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
(ที่มา : สลก.ทร.)