ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ ๒

Release Date : 09-10-2015 12:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิด
การจัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ ๒ ในครั้งนี้   มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๔๐๐ คน เยาวชนชาย หญิง แบ่งเป็นเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ๑๖๐ คน และนับถือศาสนาอิสลาม ๑๖๐ คน พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงและแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งในพิธีปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิด “สานใจไทย สู่ใจใต้พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ ๒ นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเสวนา เรื่อง “การพัฒนาสังคมในมิติสังคมพหุวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์” ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ที่มา : สลก.ทร.)