ราชนาวิกสภา ขอเชิญใช้บริการห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร (Officer Club)

Release Date : 08-10-2015 12:00:00
ราชนาวิกสภา ขอเชิญใช้บริการห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร (Officer Club)

ราชนาวิกสภา ขอเชิญนายทหารสัญญาบัตร และแขกของนายทหารสัญญาบัตรใช้บริการห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร (Officer Club) ณ อาคารราชนาวิกสภา ได้ทุกวันเว้นวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. และ ๑๖.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น.  โดยสำรองที่นั่งและสั่งอาหารที่ต้องการก่อนล่วงหน้า ๒๔ ชั่วโมง ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๐๓๘ (ที่มา : กพร.ทร.)