กองทัพเรือกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดกัลยาณมิตร ๑๒ พฤศจิกายน ศกนี้

Release Date : 06-10-2015 08:00:00
กองทัพเรือกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดกัลยาณมิตร ๑๒ พฤศจิกายน ศกนี้

กองทัพเรือ กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธี
กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือ ทุกปี  และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๘ นี้ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม
ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมกุศลครั้งนี้ สามารถบริจาคเงินได้ที่ 
- กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ 
- โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๖๖๑๓ - ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ”
- ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางกอกใหญ่ ในนามกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
- บริจาคได้ที่วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๒๖๒๙, ๐๒๔๖๖ ๔๖๔๓ (ที่มา : สก.ทร.)