ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Release Date : 05-10-2015 10:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันนี้ (๕ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม  ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร