พิธีรับ – ส่งหน้าที่เลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 30-09-2015 13:00:00
พิธีรับ – ส่งหน้าที่เลขานุการกองทัพเรือ

วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น.  พลเรือตรี กาญจน์ ดีอุบล  เลขานุการกองทัพเรือ (ท่านเดิม) ส่งหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการกองทัพเรือ ให้กับ พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เลขานุการกองทัพเรือ (ท่านใหม่) ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมี ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ ในการนี้ เลขานุการกองทัพเรือ (ท่านเก่า) ได้กล่าวโอวาทและอำลาข้าราชการ เพื่อไปรับหน้าที่ตำแหน่ง รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ จากนั้น พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เลขานุการกองทัพเรือ (ท่านใหม่) กล่าวโอวาทแก่กำลังพลในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : สลก.ทร.)