พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ท้องพระโรง

Release Date : 30-09-2015 14:00:00
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ท้องพระโรง

วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ส่งมอบการบังคับบัญชาและมอบตราประจำตำแหน่ง    ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้กับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) และลงนามในสมุดรับ – ส่งหน้าที่ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขต   บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี ฯ

ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร ฯ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านเก่า) กล่าวอำลาและแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก ณะ ฯ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) ได้กล่าวสดุดีถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านเก่า) ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นอเนกประการ และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านเก่า) ลากองทหารเกียรติยศ จากนั้นกองทหารเกียรติยศยิงสลุตเทิดเกียรติ จำนวน ๑๙ นัด (ที่มา : สลก.ทร.)