พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ณ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 29-09-2015 08:00:00
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ณ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ลงนามส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้กับ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ท่านใหม่) ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ประจำปี ๒๕๕๘ บน เรือหลวงนเรศวร ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาการที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งอัตรา กองเรือยุทธการ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กร.)