กรมการขนส่งทหารเรือ จัดรถยนต์และเรือบริการรับ – ส่งผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

Release Date : 28-09-2015 13:00:00
กรมการขนส่งทหารเรือ จัดรถยนต์และเรือบริการรับ – ส่งผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

กรมการขนส่งทหารเรือ จะจัดรถยนต์และเรือบริการรับ – ส่งผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการและผู้ร่วมพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตามเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

- รถยนต์โดยสารขนาดกลาง จำนวน ๑ คัน บริการรับ - ส่งจากอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ บางนา – หอประชุมกองทัพเรือ กำหนดออกเดินทางจาก สำนักงานควบคุมอาคารที่พัก ฯ บางนา เวลา ๑๑.๓๐ น. และรอรับกลับ

- รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน รับ – ส่ง จาก อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ – หอประชุมกองทัพเรือ กำหนดออกเดินทางจาก สำนักงานควบคุมอาคารที่พัก ฯ ทุ่งมหาเมฆ เวลา ๑๑.๓๐ และรอรับกลับ

- รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน รับ – ส่ง จาก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ สุขสวัสดิ์ – หอประชุมกองทัพเรือ กำหนดออกเดินทางจาก กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานควบคุมอาคารที่พัก ฯ สุขสวัสดิ์ เวลา ๑๑.๓๐  น. และรอรับกลับ
 
- เรือเวรข้ามฟาก จำนวน ๑ ลำ รับ – ส่ง จาก ท่าราชนาวีสโมสร – ท่าหอประชุมกองทัพเรือ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น.
 
- รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน (กิจการเดินรถสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสัตหีบ) รับ – ส่งจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก – หอประชุมกองทัพเรือ กำหนดออกเดินทางจาก สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา ๐๘.๓๐ น. และรอรับกลับ (ที่มา : ขส.ทร.)