กองทัพเรือร่วมเป็นเกียรติงานวันทางทะเลโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมุทรปราการ

Release Date : 24-09-2015 09:00:00
กองทัพเรือร่วมเป็นเกียรติงานวันทางทะเลโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สมุทรปราการ

วันนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือตรี อธินาถ ปะจายะกฤตย์  รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติงานวันทางทะเลโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

“วันทางทะเลโลก” นับเป็นวันสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ซึ่งองค์การทะเลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองมาเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดในช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการขนส่งทางน้ำ ให้ประชากรโลกได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “หลากมุมคิด พาณิชย์นาวี ทางเลือกที่ดีสู่อนาคต”, การโต้วาที “นายช่างกลเรือเด่น นักเดินเรือดี อาชีพไหนพาณิชย์นาวีต้องการ”, การบรรยาย เรื่อง “เส้นทางอาชีพพาณิชย์นาวี ทางเลือกที่ดีสู่อนาคต” , การจัดนิทรรศการ, การแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านพาณิชย์นาวีชั้นนำ และพบกับบูธเส้นทางอาชีพพาณิชย์นาวีจากผู้ประกอบการพาณิชย์นาวี และพบกับกิจกรรมพิเศษ Open House ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เยี่ยมชมเรือฝึก ฯ และเยี่ยมชมเรือฝึก ฯ ห้องปฏิบัติการและส่วนต่าง ๆ (ที่มา : กพ.ทร.)