กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำหรับ Mobile

Release Date : 23-09-2015 06:00:00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำหรับ Mobile

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำหรับ Mobile ชื่อเรียก iNavyMobile และได้เปิดให้บริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย อีกช่องทางหนึ่ง โดยข้าราชการกองทัพเรือสามารถเข้าใช้งานได้จากอุปกรณ์ Mobile ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows Phone ผ่านเครือข่ายนอกกองทัพเรือที่เว็บไซต์ http://mobile.navy.mi.th หรือผ่านเครือข่ายภายใน กองทัพเรือ ที่เว็บไซต์ http://sarabun.navy.mi.th/mobile  ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่หน้าหลักของ iNavy (http://i.navy.mi.th) หัวข้อ คู่มือการใช้งาน iNavy หัวข้อย่อย คู่มือการใช้งาน Mobile Version

หากมีข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ แผนกโปรแกรม กองพัฒนาระบบ สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๘๑๗, ๕๗๘๒๒ ที่อยู่อีเมล์ developer@navy.mi.th (ที่มา : สสท.ทร.)