กิจการให้กู้เงิน ทำข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรการเป็นหนี้ เพื่อประโยชน์แก่กำลังพลในการดำเนินการด้านการเงิน

Release Date : 23-09-2015 07:00:00
กิจการให้กู้เงิน ทำข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรการเป็นหนี้ เพื่อประโยชน์แก่กำลังพลในการดำเนินการด้านการเงิน

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ ได้จัดทำข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรการเป็นหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับการกู้เงินที่เกิดขึ้นกับกำลังพลกองทัพเรือ และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลในการดำเนินการด้านการเงิน สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.aolxy.us/naval/support.html 
(ที่มา : กิจการให้กู้เงิน ฯ สก.ทร.)