ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ โรงเรียนนายเรือ

Release Date : 23-09-2015 09:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ โรงเรียนนายเรือ

วันนี้ (๒๓ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๐๐ น.  พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ  เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโอกาสเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ 

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณ ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติ บริเวณด้านหน้า กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ และตรวจพลสวนสนาม ณ ลานสวนสนาม โรงเรียนนายเรือ พร้อมกล่าวให้โอวาทแสดงความชื่อชมและขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และมอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ที่มา : สลก.ทร.)