ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ในพิธีสวนสนามทางบก พิธีสวนสนามทางเรือ และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

Release Date : 22-09-2015 09:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก ในพิธีสวนสนามทางบก พิธีสวนสนามทางเรือ และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๔๕ น.  พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนามหน่วยกำลังทางบก ในพิธีอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางบก ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และมี พลเรือโท วิพากษ์ น้อยฉายา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกแด่ผู้บัญชาการทหารเรือ

จากนั้น เวลา ๑๐.๑๕ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ บริเวณกลางอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองเรือสวนสนาม ให้การต้อนรับ  ในการนี้ เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุต จำนวน ๑๙ นัด เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ และเริ่มพิธีสวนสนามทางเรือ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามทางเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พิธีสวนสนามทางเรือที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีเรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นเรือรับรอง เรือหลวงปิ่นเกล้าเป็นเรือยิงสลุต เรือที่เข้าร่วมในพิธีสวนสนาม ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงกระบี่ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงคีรีรัฐ เรือหลวงตาปี เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงกระบี่ และเรือหลวงศรีราชา นอกจากนี้ ยังมีอากาศยานที่จัดเข้าร่วมประกอบด้วย เครื่องบินตรวจการณ์แบบดอร์เนีย  เครื่องบินปราบเรือดำน้ำแบบ F- 27 MK200 เครื่องบินแบบ P-3T เครื่องบินแบบ T – 337 เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบ S – 70B (ซีฮอว์ค) เฮลิคอปเตอร์แบบ S – 76B และเฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ 212

ในวันเดียวกัน เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของทหารนาวิกโยธินที่เกษียณอายุราชการ และเป็นประธานในพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ณ สนามหน้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดพิธีนี้ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดของทหารนาวิกโยธินที่เกษียณอายุราชการ และขอบคุณที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือ จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงและพี่น้องประชาชนตลอดมา (ที่มา :สลก.ทร.)