ขอเชิญนักกีฬาเปตองกองทัพเรือเข้าร่วมการแข่งขันเปตองในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 21-09-2015 08:00:00
ขอเชิญนักกีฬาเปตองกองทัพเรือเข้าร่วมการแข่งขันเปตองในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

คณะกรรมการเปตองกองทัพเรือ จะจัดการแข่งขันเปตองภายในกองทัพเรือ (สัปดาห์กีฬานาวี) ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเปตองราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีกิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อความสามัคคีตามนโยบายของกองทัพเรือ  หน่วยกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมี ๘ หน่วยกีฬา ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๑๓ ประเภท ส่วนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเป็นนักกีฬาอาวุโสมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป โดยให้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการส่งถึงคณะกรรมการเปตองกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

สำหรับการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แข่งขันในประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง บุคคลอาวุโส สุดยอดความแม่นยำชาย สุดยอดความแม่นยำหญิง และสุดยอดความแม่นยำอาวุโส

- ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แข่งขันในประเภทคู่ชาย คู่หญิง คู่อาวุโส และประเภทคู่ผสม

- ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แข่งขันในประเภททีมชาย ๓ คน ทีมหญิง ๓ คน ทีมอาวุโส ๓ คน ปิดท้ายด้วยการมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิด

ขอเชิญนักกีฬาเปตองกองทัพเรือเข้าร่วมการแข่งขันเปตองในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘โดยให้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการส่งถึง นาวาเอก พันธุ์นาถ นาคบุปผา เลขานุการกรรมการเปตองกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๐๒๖ และ เรือเอก ณรงค์ ใจป้ำ  กรรมการเปตองกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๒๐๓๔ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : อศ.)