ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่ข้าราชการที่จะเดินทางไปผลัดเปลี่ยนข้าราชการประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำต่างประเทศ และเยี่ยมอำลา

Release Date : 21-09-2015 09:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่ข้าราชการที่จะเดินทางไปผลัดเปลี่ยนข้าราชการประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำต่างประเทศ และเยี่ยมอำลา

วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๐๐ น.  พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ รับการเยี่ยมอำลาของข้าราชการที่จะเดินทางไปผลัดเปลี่ยนข้าราชการประจำ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยในต่างประเทศ วาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือโท ธานี ผุดผาด  เจ้ากรมข่าวทหารเรือ กล่าวรายงานและแนะนำตัวผู้เข้ารับโอวาท (ที่มา : สลก.ทร.)