กรมการเงินทหารเรือ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานคู่ขนาดในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพเรือ

Release Date : 17-09-2015 07:00:00
กรมการเงินทหารเรือ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานคู่ขนาดในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานคู่ขนานในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพเรือ ให้แก่ผู้มีสิทธิใช้งาน Token key ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ด้านกำลังพลและด้านการเงิน ณ ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ที่มา : กง.ทร.)