ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลาม เพื่อแนะนำตัว

Release Date : 17-09-2015 09:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลาม  เพื่อแนะนำตัว

วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) ๐๙.๐๐ น.  พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ให้การต้อนรับ พันโท Norudin bin Salleh ผู้ช่วยทูตทหาร บรูไนดารุสซาลาม ประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ

การเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือของผู้ช่วยทูตทหารบรูไนดารุสซาลาม นอกจากจะเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กองทัพเรือกำหนดแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือบรูไนดารุสซาลามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ที่มา : ขว.ทร.)