รองเลขานุการกองทัพเรือ เยี่ยมป่วย ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี

Release Date : 07-08-2014 13:13:00
รองเลขานุการกองทัพเรือ เยี่ยมป่วย ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี

นาวาเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม รองเลขานุการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เดินทางไปเยี่ยม พลเรือตรี ธวัชชัย  ควรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗