นาวาเอก พันณรงค์ ยุทธวงศ์

  • นาวาเอก พันณรงค์ ยุทธวงศ์

  • ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

  • โสด
  • -
  • -
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๓๗