นาวาเอก ณัฏฐกฤติ บุญปาลิต

  • นาวาเอก ณัฏฐกฤติ บุญปาลิต

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

  • สมรส
  • -
  • -
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๐๐