นาวาเอก รัชดา ซึ้งถาวร

  • นาวาเอก รัชดา ซึ้งถาวร

  • รองเลขานุการกองทัพเรือ

  • สมรส
  • -
  • -
  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๘