สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
กองทัพเรือ พร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน เตรียมหารือแนวทางในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ๒๗ สิงหาคม นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญร่วมงานนายเรือวิชาการ '๕๗ ใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
-> แจ้งสถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗"
-> เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
-> กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่าง ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
-> ขอเชิญสมาชิกสามสมอสมาคม ร่วมงาน "ย้อนอดีต วันวาน สามสมอ" ใน ๒๔ สิงหาคม นี้ ที่ โรงเรียนนายเรือ
-> ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ "กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ"
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดกิจกรรม "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี"
-> ขอเชิญสมาชิกสามสมอสมาคม ร่วมงาน "ย้อนอดีต วันวาน สามสมอ" ใน ๒๔ สิงหาคม นี้ ที่ โรงเรียนนายเรือ
-> เวียดนามจะได้รับเรือดำน้ำ Project 636 ลำที่ ๓ ในปลายปี ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ และงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
-> ทัพเรือภาคที่ ๓ ทำการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกผสม SEACAT 2014
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพสิงคโปร์เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมทางทะเล SEACAT ครั้งที่ ๑๓

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
-> ขอเชิญร่วมงาน "ย้อนอดีต วันวาน สามสมอ" ใน ๒๔ สิงหาคม นี้ ที่ โรงเรียนนายเรือ
-> เวียดนามยืนยันรายงานกรณีจีนจะสร้างประภาคารในทะเลจีนใต้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญร่วมงานนายเรือวิชาการ '๕๗ ใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
-> กองทัพเรือ จัดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> จีนแสดงความกังวลกรณีที่เวียดนามให้เจ้าหน้าที่ของเรือตรวจการณ์ประมงสามารถพกอาวุธปืน

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีเปิดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่าง ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม นี้
-> ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
-> กองทัพเรือมาเลเซียส่งเรือสำรวจสมุทรศาสตร์ไปร่วมค้นหา เครื่องบิน MH370 ในมหาสมุทรอินเดีย

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ"
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงาน "วันรพี ๒๕๕๗" และร่วมวางพวงมาลาพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
-> รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี ๘๒ พรรษา
-> เวียดนามจะรับมอบเรือและยุทโธปกรณ์จากญี่ปุ่น

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี" ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
-> โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์
-> เวียดนามมีกำหนดการปล่อยเรือ CSB 8002 ลงน้ำในพฤศจิกายน ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๔" ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
-> ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับเยี่ยมคำนับคณะทำงานร่วมกองทัพเรือ - กองทัพเรือเวียดนาม ฝ่ายเวียดนาม ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม
-> ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และคณะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> อินโดนีเซียมีกำหนดการปล่อยเรือ KCR-40 ลำที่ ๔ ลงน้ำในเดือนกันยายน ๒๕๕๗

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ปืน ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
-> กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๘ อัตรา ตั้งแต่ ๑ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือเมียนมาสนใจจัดหาเรือ LPD ชั้น Makassar จากอินโดนีเซีย

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๒๔ ใน ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" ทาง ททบ.๕ และ TNN 2
-> เรือ OPV ชั้น Darussalam ลำที่ ๔ ของกองทัพเรือบรูไนกำหนดถึงบรูไน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.