สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
กองทัพเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๘
-> พิธีพระราชทานรางวัลและปิดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๕
-> ขอเชิญชวนชมการแสดงมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน ๒๕ เมษายน นี้
-> ขอเชิญชมการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ นาจอมเทียน ชลบุรี ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๓/๕๘
-> กองทัพเรือสนับสนุนการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
-> กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือ ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่าง ๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งบ้านหัวนา จังหวัดอุบลราชธานี
-> วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครนักธุรกิจภาคเอกชนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๘
-> กองทัพเรือฟิลิปปินส์ จะรับมอบเรือระบายพลจากเกาหลีใต้ภายในปี ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ สายด่วน เหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน ๑๑๕๕ ร้องทุกข์ทั่วไป ๑๑๑๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
-> พิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๕
-> กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒ อัตรา
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส ประจำประเทศไทย
-> กองทัพเรือ ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่าง ๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-> ฟิลิปปินส์กับสหรัฐ ฯ จะเพิ่มขนาดของการฝึกประจำปี
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ฝึกการอบรมหลักสูตรอาชีพช่างทั่วไปและหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ เพื่อสร้างงานให้แก่ทหารกองประจำการ หลังปลดประจำการ
-> กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-> กองทัพออสเตรเลียร่วมการฝึก Balikatan กับสหรัฐ ฯ และฟิลิปปินส์ ระหว่าง ๒๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> การทางพิเศษฯ งดเว้นค่าผ่านทางด่านบูรพาวิถี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง ๑๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
-> กองทัพเรือ ขอเชิญชมรายการ "โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๒๓
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือ ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่าง ๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-> ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี ๒๕๕๘

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๒๘ ปี
-> กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด
-> กิจการกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ บริการรถจักรยานแก่กำลังพลเพื่อออกกำลังกาย ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีประกาศผลสอบความรู้และประดับเครื่องหมายยศนักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
-> พิธีมอบรางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" และมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเข็มเครื่องหมายฯ
-> เกาหลีใต้และสหรัฐ ฯ ฝึกภาคทะเลในการฝึก Foal Eagle
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีประกาศผลสอบความรู้และประดับเครื่องหมายยศนักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
-> พิธีมอบรางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" และมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเข็มเครื่องหมายฯ
-> เกาหลีใต้และสหรัฐ ฯ ฝึกภาคทะเลในการฝึก Foal Eagle
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรม "ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง จังหวัดจันทบุรี"
-> ญี่ปุ่นประจำการเรือพิฆาต Izumo

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระเมษายน ๒๕๕๘ และการรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งใหม่
-> พิธีเปิดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๖ ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรืออินโดนีเซีย
-> ขอเชิญเที่ยวชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานพระราชวังดุสิต
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.