สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ขอเชิญชวนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
->
กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> เวียดนามจะรับมอบเรือดำน้ำลำที่ ๓ จากรัสเซียในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
->
รองเสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ
-> เมียนมาจัดพิธีปล่อยเรือคอร์เวต UMS Tabinshwehti ลงน้ำ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
->
ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๔ ปี ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือมาเลเซียและบรูไนฝึกผสมทางทะเล Hornbill

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
กองทัพเรือ ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันกองทัพเรือ ครบ ๑๐๘ ปี
-> ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดีวันกองทัพเรือ
->
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> นาวิกโยธินและกองทัพเรือเกาหลีใต้ ฝึกยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
-> พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
->
กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗
-> กองทัพเรือประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
->
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันกองทัพเรือ ครบ ๑๐๘ ปี
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพฯ
-> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> MMEA ส่งเรือตรวจการณ์ไปประจำการในพื้นที่ ESSZone

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๒๔
->
ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-> ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ๒๔ นาวิกโยธิน รุ่น ๒๖ แพทย์ทหารเรือ รุ่น ๗๓ พร้อมครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ใน ๒๙ พฤศจิกายน นี้
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> MMEA จะนำเรือตรวจการณ์ปลดประจำการที่ออสเตรเลียมอบให้จัดแสดงในงาน LIMA 2015

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ขอเชิญชวนคนพิการและประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันคนพิการในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน นี้ ที่ บริเวณสวนอัมพร
->
รัสเซียจะส่งมอบเรือฟริเกต Gepard 3.9 ให้เวียดนามในปี ๒๕๕๙

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๗
->
รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "สัปดาห์กีฬานาวี" ประจำปี ๒๕๕๗
-> เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษาจากกองทุนน้ำใจไทย ประจำปี ๒๕๕๗
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๗
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล กรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
->
ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๗
->
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
-> สิงคโปร์จัดการฝึกรักษาความปลอดภัยทางทะเล APEX
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติราชการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน
->
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
-> เกาหลีเหนือพัฒนาเรือดำน้ำที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดิน
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๒๒
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->
กองทัพเรือเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง
->
เรือดำน้ำและเรือรบจีนเยือนศรีลังกา

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณลานจอดรถราชนาวีสโมสร
->
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร
->
กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
รองเสนาธิการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๔ และ ๓๕ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ
->
กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง
->
รัสเซียระบุว่าฝรั่งเศสจะส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Mistral ในพฤศจิกายน ๒๕๕๗
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->
ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจนักกีฬาพื้นเมืองและกีฬาไทย ในงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗
->
สิงคโปร์จะใช้บอลลูนติดเรดาร์เพื่อการเฝ้าตรวจน่านฟ้าและน่านน้ำในต้นปี ๒๕๕๘

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.