สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสำนักงานทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๗ "ใต้ร่มนาวี ชีวีเป็นสุข"
-> กกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๘ อัตรา ตั้งแต่ ๑ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือเวียดนาม จะรับมอบเครื่องบิน DHC - 6 - 400 อีก ๒ เครื่อง

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสำนักงานทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๗ "ใต้ร่มนาวี ชีวีเป็นสุข"
-> กองทัพเรือ จัดทำสารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" และบทเพลงประกอบภาพยนตร์สารคดี ๒ เพลง พร้อมเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> จีนแถลงกรณีส่งเรือไปปฏิบัติภารกิจใกล้บริเวณพื้นที่ฝึก RIMPAC

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรม "กาแฟสัญจร"
->
กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
-> คณะบุคคลอดีตข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือเวียดนามประจำการเรือคอร์เวต HQ-377 และ HQ-378

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๖ (RBC - 16) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำการฝึกหลักสูตรจ่าเหล่าทหารปืนใหญ่และหลักสูตรแผนที่ปืนใหญ่สนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
-> อินโดนีเซียรับมอบเรือฟริเกตชั้น Bung Tomo

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ขอร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
-> รัสเซียและอินเดียฝึกผสมทางเรือ Indra 2014

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
->
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-> ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการฟังปาฐกถา หัวข้อ "กองทัพเรือกับบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค"
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลจีนใต้

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
-> จีนปล่อยตัวชาวประมงเวียดนาม ๑๓ คน

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑
-> กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ฟิลิปปินส์จะประกาศคุณลักษณะของเรือฟริเกตที่ต้องการจัดหาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานกาล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล "Sea of Love Charity Concert ครั้งที่ ๒"
->
หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ทำการฝึกผสม FLASH TORCH 2014 ครั้งที่ ๒
-> กองทัพเรือ เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน พรรคนาวิน
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> อินโดนีเซียยืนยันการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ๒ ลำจากประเทศฝรั่งเศส

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
กองทัพเรือจัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ระหว่าง ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
-> ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพุทธมณฑล
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
-> กองทัพเรือรัสเซียจัดการฝึกบริเวณทะเลดำ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินสนับสนุนศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
-> พิธีเปิดการบรรยายแนะแนวอาชีพอิสระและรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาความปลอดภัยทางทะเลแก่อินโดนีเซีย

->พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้แทนกองทัพเรือฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมคำนับ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม Navy to Navy Talks
-> พิธีเปิดการประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๔ าอากาศยานไร้นักบินขึ้น - ลงทางดิ่ง ระยะที่ ๒"
-> พิธีลงนามในสัญญาร่วมวิจัยโครงการและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขึ้น - ลงทางดิ่ง ระยะที่ ๒"
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
-> สิงคโปร์จัดซื้อเรือ Joint Multi-Mission Ship เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการ HADR

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ และข้าราชการกองทัพเรือร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือ จัดงานแถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ
-> รัสเซียปล่อยเรือดำน้ำลงน้ำ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
->
ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๑๙ ใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
-> เวียดนามจัดตั้งศูนย์รักษาและซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ต้อนรับนายทหารนักเรียนโรงเรียนข่าวทหารบก ในโอกาสเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่
->
กองพลนาวิกโยธิน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเททองหล่อพระประธาน "พระพุทธชยันตีศรีมหามงคล" ใน ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
->
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๕ กรกฎาคม นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> สหรัฐ ฯ และฟิลิปปินส์ฝึกทางทะเลประจำปีในทะเลจีนใต้

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
๗ กรกฎาคม นี้ กองทัพเรือ ประกอบพิธีเปิดอาคาร กองบัญชาการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
->
การประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๔ จะมีขึ้นระหว่าง ๗ - ๑๐ กรกฎาคม นี้
->
จีนเสริมสร้างแนวป้องกันพรมแดนของประเทศ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.