สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘
-> รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงสำหรับบุคลากรสายแพทย์ นอกสังกัดกองทัพเรือ
-> กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> จีนจะเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าตรวจทางทะเลเพิ่มขึ้น

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
-> รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงสำหรับบุคลากรสายแพทย์ นอกสังกัดกองทัพเรือ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ พร้อมให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น ตั้งแต่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๕๘
-> ญี่ปุ่นเตรียมส่งมอบเรือตรวจการณ์ให้อินโดนีเซียเพื่อต่อสู้กับโจรสลัด

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๖ ลำ
-> รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงสำหรับบุคลากรสายแพทย์ นอกสังกัดกองทัพเรือ
-> กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พุทธศักราช ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ใน ๒๖ ธันวาคม นี้
-> ฟิลิปปินส์มีแผนจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อภารกิจในทะเลจีนใต้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> พิธีปิดการอบรมหลักสูตรทบทวนการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๑๒/๓๐๙
-> อินโดนีเซียให้ความสำคัญในการรักษาอธิปไตยทางทะเล

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> การประชุมหารือและเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ระยอง
-> กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าที่มีการจราจรหนาแน่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่

-> พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับหัวหน้าจัสแมกไทยฝ่ายทหารเรือ และผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจำกรุงเทพฯ
->
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
-> เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบพฤติกรรมขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗
->
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ
-> เรือดำน้ำลำที่ ๓ ของเวียดนามที่สั่งต่อจากรัสเซียส่งถึงอ่าวคัมรานห์แล้ว
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก"
->
เนื่องในวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมฯ ๒๗ - ๒๘ ธันวาคมนี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> พิธีเปิดการจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญชวนผู้ที่มีเรือใบบังคับวิทยุนำเรือมาร่วมการแข่งขันเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ขอเชิญร่วมงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ "พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม นี้
->
กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> สหรัฐฯ ระบุเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงของภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
->
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> อังกฤษจะสร้างฐานทัพแห่งใหม่ที่บาห์เรน
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับกลุ่มผู้นำทางศาสนา (ดาอี) เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาท
->
กองทัพเรือสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ "อาสา ฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๗"
-> สหรัฐ ฯ มอบเรือตรวจการณ์ให้กัมพูชา
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
->
๑๓ ธันวาคม นี้ ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งผจญภัย "อู่ตะเภา ริบลี่ส์ รัน" ๒๕๕๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> จีนต่อเรือให้หน่วยยามฝั่งโดยแบบเรือคล้ายเรือคอร์เวตชั้น ๐๕๖

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีเปิดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
-> ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และคณะ ร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาทางทหารนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว
->
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ และพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศนาวี"
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> หมู่เรือฝึกกองทัพเรือเกาหลีใต้ เยือนมาเลเซีย

-> พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว
->
การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ และพิธีมอบรางวัล "เกียรติยศนาวี"
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> หมู่เรือฝึกกองทัพเรือเกาหลีใต้ เยือนมาเลเซีย

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.