สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> เชิญชวนส่งคำขวัญเข้าประกวดชิงรางวัลราชนาวิกสภา
-> อินเดียเร่งนำเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่มาประจำการ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
-> นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ร่วมกันถวาย "ของขวัญ" ปฏิรูปตนเองสร้างความดี
-> กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนพื้นที่อำเภอมะขามและอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กรมประมงกำหนดแจ้งการครอบครองเครื่องมือประมงทะเล ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๘
-> ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ และเยี่ยมชมและหารือการฝึก
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> อินเดียจะสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์และเรือฟริเกตเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจทางทะเล

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
-> การบรรยายพิเศษให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ
-> กรมศุลกากรเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องตรวจเขียว - แดง ให้ถูกต้อง
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-> การบรรยายพิเศษให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> สหรัฐ ฯ สับเปลี่ยนกำลังเรือปฏิบัติการใกล้ฝั่งที่ประจำการในสิงค์โปร์

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ขอเชิญร่วมงานการกุศล PINKLAO Charity 2015 เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
-> กองทัพเรือ เตรียมทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กรมการขนส่งทางบก เตือนห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางและห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งทุกแห่ง

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี"
-> รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๗ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-> เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารนาวิกาธิปัตย์สาร ภายในเดือนมีนาคม นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ
-> ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และภริยา พร้อมคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่าง ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-> กองกำลังทางเรือผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองทราย สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
-> กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-> วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> เจ้ากรมยุทธการทหาร และ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด เยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO)
-> โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานการกุศล "PINKLAO Charity 2015" เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใน ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
-> กรมประมง ประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพเรือที่ไปปฏิบัติราชการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน
-> ๑๓ กุมภาพันธ์ นี้ ขอเชิญชมการสัมภาษณ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เรื่อง อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทางช่อง ๑๑
-> ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวีในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๕ ใน ๑๔ กุมภาพันธ์ นี้ เวลา ๒๐.๐๐ น.
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
-> คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคลของทหารกองประจำการ
-> ญี่ปุ่นมอบเรือตรวจการณ์ Syokaku ให้แก่หน่วยยามฝั่งเวียดนาม
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> โครงการหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
-> พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กรมประมง เตรียมประกาศ ปิดอ่าว ๓ เดือน พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> โครงการหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
-> พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กรมประมง เตรียมประกาศ ปิดอ่าว ๓ เดือน พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพบทำผิดกฎหมายจับกุมทันที

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
-> คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ หลักสูตรช่างเครื่องยนต์เล็กพื้นที่ ๑
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ญี่ปุ่นขยายขอบเขตการลาดตระเวน เนื่องจากสถานการณ์ในทะเลจีนใต้กระทบความมั่นคงของประเทศ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ฐานทัพเรือกรุงเทพ สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-> กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
-> จีนสั่งปกปิดข้อมูลการต่อเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำที่ ๒
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
-> พิธีเปิดกิจกรรมอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
-> กองทัพเรือ จัดโครงการรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ ร่วมวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน
-> กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-> กรมประมงเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หวั่นได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด วางพวงมาลาเนื่องในวัน "ทหารผ่านศึก" ประจำปี ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ระหว่าง ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-> ออสเตรเลียจะมอบเรือระบายพลขนาดใหญ่ให้กับฟิลิปปินส์ จำนวน ๒ ลำ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
-> กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-> วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.