สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงผลการฝึกและพิธีปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘
-> รัสเซียดำเนินการต่อตัวเรือฟริเกตชั้น Gepard แล้วเสร็จ
-> กำหนดสวดพระอภิธรรม พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเสนาธิการทหารเรือ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> กองทัพเรือ ร่วมฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 บริเวณทะเลอันดามัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ
-> ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือสิงคโปร์ติดตั้งเรดาร์ STIR 1.2 EO Mk 2 บนเรือฟริเกต RSS Intrepid

->   พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->   ราชนาวิกสภา กำหนดจัดปาฐกถา หัวข้อ "ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
->  กรมกำลังพลทหารเรือ จัดประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลที่จะเกษียณอายุ พื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้
->   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->   เบาหวานไม่ได้เป็นโรคที่เกิดกับผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กและวัยรุ่นก็เป็นเบาหวานได้

->   พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->   ราชนาวิกสภา ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรณาธิการสัมพันธ์ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
->   โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี
->   จีนส่งเรือฟริเกต Yulin ร่วมงาน IMDEX Asia 2015 ที่สิงคโปร์
->   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

->   พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->   พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘
->   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->   พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม Blue Strike ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
->   จีน - รัสเซียฝึกผสมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นครั้งแรก

->   พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->   พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
->   ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อุทิศถวาย "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องในวันอาภากร
->   อินเดียประสบความสำเร็จในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล
->   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
กองทัพเรือ ประกอบกำลังจัดตั้งหมู่เรือเดินทางไปร่วมฝึกผสม GUARDIAN SEA 2015 บริเวณทะเลอันดามัน
-> พิธีเปิดการบรรยาย คัดเลือก สำรวจข้อมูลทหารกองประจำการ เพื่อวางแผนฝึกอบรมอาชีพ
-> ฟิลิปปินส์จะพัฒนาเกาะในทะเลจีนใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
การบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพและการสำรวจข้อมูล ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๘
-> กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-> ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ฝึกปฏิบัติการทางทะเลร่วมกัน
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี
-> กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรี สู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดยสามารถบริจาคเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล การบริจาคได้สิทธิลดหย่อนภาษี
-> กองทัพเรือจัดหมู่เรือเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 ระหว่าง ๑๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-> กองทัพเรือเข้าร่วมประชุมเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ ๕๙/๒๐๑๕ ด้านสตูล - เปอร์ลิส
-> คณะอาจารย์และนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม
-> สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-> กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗
-> ทัพเรือภาคที่ ๑ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการตรวจเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามกฎและข้อกำหนด IUU
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ๖ พฤษภาคม กรมประมง เปิดใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง พร้อมกัน ๒๘ ศูนย์ ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
พิธีเปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย
-> กองทัพเรือสหรัฐ ฯ จะส่งเรือ LCS จำนวน ๒ ลำ ประจำการที่สิงคโปร์ ภายในปี ๒๕๕๙
-> กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "เดินทางปลอดภัย สดใสวันแรงงาน" พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ ท้องสนามหลวง
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.