สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ : Naval Secretariat Office
:: หน้าหลัก :: กองทัพเรือ:: ข่าวกองทัพเรือ :: เสียงตามสาย :: นาวิกสนเทศ :: ข่าวสารนาวี :: ปฏิทินกิจกรรม :: สมาชิก::
ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
วัน เดือน ปี
หัวข้อข่าวกองทัพเรือ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กองทัพเรือและกองทัพเรือเวียดนาม จัดเรือลาดตระเวนร่วม ครั้งที่ ๒๙
-> กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
-> ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๒๓ - ๒๖ เมษายน นี้

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> การแข่งขันเรือใบ รายการ "หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔" ระหว่าง ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
-> กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ฟิลิปปินส์และสหรัฐ ฯ จัดการฝึก Balikatan ๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
->
รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี ๒๕๕๗
-> กำหนดปฐมนิเทศของผู้สอบได้และทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ใน ๑๘ เมษายน นี้
-> กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ (เฉพาะกิจ) เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๒๑
-> ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
-> กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและขนส่งวัตถุอันตราย หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในการเดินทางและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
-> เวียดนามจะได้รับมอบเรือฟริเกตชั้น Gepard อีก ๒ ลำ ภายในปี ๒๕๖๐

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น "พลเรือเอก กวี สิงหะ" ประจำปี ๒๕๕๖ และพิธีมอบเข็มและโล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๗
-> พิธีแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการหน่วงน้ำเค็ม ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ
->
กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-> กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงาน "๑๒๗ ปี กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง"
-> พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-> เรือพิฆาตสหรัฐฯ เยือนเวียดนาม

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
-> ๕ เมษายน นี้ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต "คนหัวใจสิงห์ อัสนี - วสันต์" ณ องค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี
-> กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันมวยการกุศล "THAI FIGHT จักรีนฤเบศร" เพื่อหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้
-> ขอเชิญร่วมทริป "ปาร์ตี้สีแสบ แอบลมร้อน ไปกับเรืออังสนา" ๗ เมษายน นี้
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
-> พิธีประกาศผลสอบความรู้ ประดับเครื่องหมายยศ มอบเกียรตินิยมบัตร และเข็มสามสมอ ให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
-> กองทัพเรือ ร่วมกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย และกองทัพเรือชาติอื่น ๆ ทำการฝึก KOMODO 2014
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-> KDB Darulehsan ของบรูไนเข้าร่วมการฝึก Komodo 2014

-> พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ให้กับผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
-> ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-> อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการฝึก Komodo Multilateral Exercise 2014
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-> พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-> ๑ เมษายน วันจัดตั้งกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
-> กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แจ้งดำเนินการทำลายทุ่นระเบิด วัตถุระเบิด และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ระหว่าง ๑ - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด
-> กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-> ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปฏิทินข่าวกองทัพเรือประจำปี
คณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐( ดูแผนที่ )
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th BestViews 1024*768 Pixels & IE 5.5

Copyright 2004 - 2007 Naval Secretariat Office All rights reserved.