กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวเสียงตามสายพระราชวังเดิม ทั้งหมด
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

 • คู่มือการปฏิบัติงาน วันกองทัพเรือ
 • ร้องสลก
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
 • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือ
 • ระเบียบว่าด้วยการให้ข่าวของทางราชการ
 • ระเบียบว่าด้วยการประชาสัมพันธ์2531
 • ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ
 • นายพลเกษียญ61
 • สามสมอสมาคม
 • การบริหารจัดการข้อมูลของกองทัพเรือ
 • pmqa_on_webคู่มือการปฏิบัติงาน กาชาดคอนเสิร์ต
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ