กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวกองทัพเรือ ทั้งหมด
ข่าวเสียงตามสายพระราชวังเดิม ทั้งหมด
กองทัพเรือสนับสนุนและช่วยเหลือจิตอาสา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

กองทัพเรือสนับสนุนและช่วยเหลือจิตอาสา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

กองทัพเรือสนับสนุนและช่วยเหลือจิตอาสา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  • นายพลเกษียญ61
  • การบริหารจัดการข้อมูลของกองทัพเรือ
  • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
  • สามสมอสมาคม
  • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือ
  • ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ
  • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ