กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
กรมสรรพากรรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ ณ พื้นที่กองทัพเรือ

กรมสรรพากรรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ ณ พื้นที่กองทัพเรือ

กรมสรรพากรรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ ณ พื้นที่กองทัพเรือ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  • ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ
  • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
  • ร้องสลก
  • คู่มือการปฏิบัติงาน วันกองทัพเรือ
  • ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือ
  • pmqa_on_webคู่มือการปฏิบัติงาน กาชาดคอนเสิร์ต
  • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
  • การบริหารจัดการข้อมูลของกองทัพเรือ
  • ระเบียบว่าด้วยการให้ข่าวของทางราชการ
  • ระเบียบว่าด้วยการประชาสัมพันธ์2531