เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 09-11-2021 14:08:02
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔