ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Release Date : 05-11-2021 15:25:05
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ พันตำรวจโท รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔