เลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

Release Date : 26-10-2021 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง