ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๖ ปี

Release Date : 20-10-2021 00:00:00
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๖ ปี

นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และคณะ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๒๖ โดยมี ลดาวัลย์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด และ ภัทรพร สมบูรณ์สินชัย เลขานุการบริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๖ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง