เลขานุการกองทัพเรือร่วมปฏิบัติงานในการร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 19-10-2021 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือร่วมปฏิบัติงานในการร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ ร่วมปฏิบัติงานในการร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขานุการกองทัพเรือร่วมปฏิบัติงานในการร่วมประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง