เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวน

Release Date : 08-01-2021 00:00:00
เลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวน

พลเรือตรี ทรงศักดิ์ จุมปามัญ เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔