รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารเรือ ครบรอบ ๖๖ ปี

Release Date : 17-08-2020 10:30:49
 รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารเรือ ครบรอบ ๖๖ ปี

นาวาเอก ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ  เป็นผู้แทนสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารเรือ ครบรอบ ๖๖ ปี ณ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓