เลขานุการกองทัพเรือร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๔๗ ปี

Release Date : 23-07-2020 13:33:28
เลขานุการกองทัพเรือร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๔๗ ปี

พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยรักษ์ เลขานุการกองทัพเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๔๗ ปี ณ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓