"ทหารเรือไทย ร่วมใจไม่ใช้ถุงพลาสติก"

Release Date : 06-02-2020 00:00:00
"ทหารเรือไทย ร่วมใจไม่ใช้ถุงพลาสติก"

ผู้บัญชาการทหารเรือมีดำริมอบถุงผ้า "ทหารเรือไทย ร่วมใจไม่ใช้ถุงพลาสติก" ให้แก่กำลังพลในทร.เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอความกรุณาหน่วยต่าง ๆ ติดต่อขอรับถุงผ้าดังกล่าว ได้ที่ แผนกธุรการ สลก.ทร. ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป