ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้

Release Date : 22-07-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้กระชับแนวทางปฏิบัติแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยความห่วงใยรวมทั้งได้ลงตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ เพื่อเร่งคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่

โดยในช่วงเช้า ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทุกนายยังคงมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งให้ดำเนินการในเรื่องของสิทธิกำลังพลอย่างเต็มที่

                                         

จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และนาวาเอก สันติ  เกศศรีพงษ์ศา
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทโดยเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
“สูญเสียได้ แต่กำลังใจไม่เสีย”

    

    

  

นาวาเอก สันติ  เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมนำนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบให้สู่การปฏิบัติจริง และยืนยันว่ากำลังพลทุกนายมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมไม่เคยท้อถอย ทุกนายคือทหารของประชาชน ทุกคนอาสามาเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งจะยึดมั่นปฏิบัติในหน้าที่ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “ทหารเรือ ต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมี
ทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ      (ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ทร.)