กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 22-07-2019 00:00:00
กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ในการนี้กำหนดเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ บริเวณลานวัดครุฑ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้างช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑,๕๐๐ คน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทำความสะอาดลานวัด พื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์คูคลอง ทาสีกุฏิ กำแพงพระอุโบสถวัดครุฑ และวัดชิโนรสารามวรวิหาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกน้อย พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

          สามารถสอบถามรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท พัฒนพงษ์  ขยันสำรวจ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. ๕๘๖๘๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๗๐ ๐๙๘๗     
(ที่มา : กพร.ทร.)