กองทัพเรือช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวเมียนม่าร์ที่ ประสบอุบัติเหตุรอกตกใส่ศีรษะขณะทำการประมง บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดชลบุรี

Release Date : 11-07-2019 00:00:00
กองทัพเรือช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวเมียนม่าร์ที่ ประสบอุบัติเหตุรอกตกใส่ศีรษะขณะทำการประมง  บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ได้รับแจ้งว่ามีลูกเรือประมงชาวเมียนม่าร์ของเรือประมงชื่อ มนตรีทวีทรัพย์สิน ๒ ได้ประสบอุบัติเหตุรอกตกใส่ศีรษะขณะทำการประมง อยู่บริเวณเกาะเสม็ด ห่างจากชายฝั่งอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะห่าง ประมาณ ๓๐ ไมล์ทะเล

          พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ จึงได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ ๑๑๑ (เรือ ต.๑๑๑) พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากการตรวจสอบพบว่าลูกเรือประมงชาวเมียนม่าร์มีอาการสาหัส และหมดสติ หลังจากนั้นจึงนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกลางทะเลส่งตัวผู้ป่วยทางสายแพทย์จากเรือประมงลำดังกล่าว มายังท่า TPT3 ท่าเรือมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยได้ประสานรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลมาบตาพุด มารอรับที่ท่าเรือเพื่อนำส่งรักษายังโรงพยาบาลต่อไป 

  

  

ในการเข้าช่วยเหลือของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ในครั้งนี้ทำให้ นางสาวนภัสวรรณ  โรสงค์ รู้สึกมีความประทับใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ พร้อมทั้งได้กล่าวขอขอบคุณกองทัพเรือมาในโอกาสนี้      (ที่มา : ทรภ.๑)