กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 12-07-2019 00:00:00
กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒

กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดจัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
และมีพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจะมีกิจกรรมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ได้แก่ ขบวนพาเหรด การเชิญธงกีฬากองทัพไทย การแสดงวงโยธวาทิต และดรัมเมเยอร์ เป็นต้น

          จึงขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว      (ที่มา : สำนักงานบริหารสวัสดิการกีฬา ทร.)