ขอเชิญชวนรับชมเทปบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

Release Date : 19-07-2019 00:00:00
ขอเชิญชวนรับชมเทปบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป รับชมเทปบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.(ที่มา : สลก.ทร.)