ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่

Release Date : 18-07-2019 00:00:00
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  กำหนดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ ซึ่งเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการดังนี้

          ** ส่วนภูมิภาค กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเฉพาะในเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำหรับอำเภออื่น ๆของแต่ละจังหวัด จะกำหนดเวลาการรับสมัครและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

          ** กรุงเทพมหานคร กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต ทั้ง ๕๐ เขต ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำหรับการกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

          หน่วยราชการในพระองค์ และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (ศอญ.จอส.๙๐๔) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง
กระทรวงหมาดไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
ให้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ในแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

            สามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านทาง แอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” หรือผ่านทางลิงก์ https://apps.royaloffice.th      (ที่มา : ศอญ.จอส.๙๐๔)