กองทัพเรือ ดำเนินการสืบสานต่อยอด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Release Date : 15-07-2019 00:00:00
กองทัพเรือ ดำเนินการสืบสานต่อยอด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการติดตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการส่งเสริมความจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน สิ่งที่เป็นพระราโชบาย หรือสิ่งที่มีพระราชดำริ ต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และไม่มีข้อบกพร่องในการขับเคลื่อนสืบสานต่อยอด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า ภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชากาการนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรี โดยมี นาวาเอก พลวัต ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมทั้ง คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ/รองหัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่องค์ความรู้อินทรีย์วิถีไทยของกองทัพเรือ และคณะฯ บรรยายชี้แนะแนวทางเพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่กองทัพเรือ ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป      (ที่มา : กพร.ทร.)