ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือและผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสุขภาพเพศหญิงและวัยทอง”

Release Date : 05-02-2019 00:00:00
ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือและผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสุขภาพเพศหญิงและวัยทอง”

         ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือและผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสุขภาพเพศหญิงและวัยทอง” ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย แนะนำโภชนาการสำหรับวัยทอง  ตรวจวัดมวลกระดูก  ตรวจวัดองค์ประกอบไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกาย  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๑๖๓ และ ๕๕๕๒๖   (ที่มา : พร.)