หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไปในการกู้ชีพและช่วยชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบ

Release Date : 29-01-2019 00:00:00
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไปในการกู้ชีพและช่วยชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบ

             เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ หน่วยเฉพาะกิจ  นาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไปในการกู้ชีพและช่วยชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดยมี นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานฯ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

            การเปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กรมแพทย์ทหารเรือ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฝึกอบรมในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ และอำเภอไม้แก่น จังหวัดนราธิวาส ทำการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ได้ความรู้ความสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยชีวิตให้สูงขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  (ที่มา : ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.)