กองทัพเรือกำหนดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลือกตั้ง หน้าที่ของคนไทย เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”

Release Date : 29-01-2019 00:00:00
กองทัพเรือกำหนดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลือกตั้ง หน้าที่ของคนไทย เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”

          กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนด จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลือกตั้ง หน้าที่ของคนไทย เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย นายเมธา ศิลาพันธ์  รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายฯ

          จึงขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับฟังการบรรยายพิเศษฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง ธนธิดา ดิษยบุตร หัวหน้าแผนกมวลชน กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๖๕๖ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๘๑๑๖ ๔๑๕๔   (ที่มา : กพร.ทร.)